Budget og budgetopfølgning

Alle virksomheder har brug for et realistisk budget som man kan styre efter. Vi hjælper med budgetter i forhold til resultater, likviditet og balance.

Mange virksomheder har ikke overblik over deres likviditet. Det samme gælder for virksomheders omkostninger, varekøb og så videre. Budgetter kan give et klart overblik over disse.

Mange oplever at have problemer med likviditeten – specielt på visse tider af året. Dette kan ofte afhjælpes ved at skabe synlighed for de enkelte posters forfald. Man kan ofte rykke sine varekøb eller poster lidt, så likviditeten kommer til at hænge sammen med de nødvendige udgifter.

Budgetopfølgning

Resultat- og balancebudgetter kan føres direkte ind i bogføringssystemerne. Hermed kan I løbende følge udviklingen i forhold til budgettet. Er man foran eller bagud, kan man skrue op eller ned for nogle knapper. Disse øvelser er med til at skabe et økonomisk styringsværktøj. Dette kan betyde, at man kan investere i nye tiltag før man regnede med, eller at man kan bremse op, hvis man er bagud i forhold til budgettet.

Vi hjælper med hele processen bag budgetopfølgning og rådgiver dig gerne om dette. De fleste banker forlanger i dag materiale i form af budgetter. Vi står også klar til at hjælpe dig med at udforme netop dette materiale.

Kontakt

Jette Munk
Tlf.: 29 27 33 57
bogholder@jettemunk.dk