Vikarservice og Konsulenthjælp

Hvis arbejdsgangene i bogholderiet trænger til et løft, står vi klar. Vikarservice og konsulenthjælp bidrager til besparelser (i form af penge og tid) samt mere effektive arbejdsgange.

Der stilles større og større krav til bogføring og regnskabsaflæggelse. På samme vis har virksomhedsledelsen brug for øget økonomistyring for at kunne handle effektivt. Dette kræver et hurtigt bogholderi. I mange tilfælde er ledelsen nødt til at effektivisere for at kunne klare opgaverne med mindst mulige omkostninger. Det kan være svært for eksisterende personale at overskue nye forretningsgange, specielt hvis man i forvejen sidder med en tung arbejdsbyrde.

Når vi tilbyder konsulenthjælp tager vi fat i virksomhedens eksisterende arbejdsgange. Vi gennemgår disse i forhold til virksomhedens ønsker til ændringer og sørger for effektivisering.

Vi har stor erfaring med moderne bogføringssystemer. Vi bruger netop denne erfaring til at udarbejde en plan over forbedrede arbejdsgange. Dette sørger for, at virksomheden sparer ressourcer og penge. Samtidig gør det arbejdsgangene i bogholderiet så effektive, at virksomheden vil kunne bruge regnskabstallene løbende.

Omlægning til nyt økonomisystem

Vi tilbyder konsultationshjælp til omlægning af eksisterende bogføringssystemer. Vi hjælper naturligvis ligeledes med opsætningen af nye systemer, samt overførslen af data fra et system til et andet.

Desuden sørger vi for oplæring i nye systemer; vi slipper ikke opgaven før I som virksomhed føler jer hjemme i jeres bogføringssystem.

Ansættelse nye medarbejdere

Vi tilbyder vores assistance hvad angår ansættelse af nye medarbejdere til opgaver indenfor bogføring; vi sørger for at afdække viden hos ansøgere og vi sørger for at oplære den ansatte.

 

 

Vikarservice

Skulle jeres virksomhed mangle hænder i bogholderiet tilbyder vi vores vikarservice – både i kortere og længere perioder. Vi afregner ved timepris eller efter fast aftale. Det betyder, at I ikke bliver bundet af en fast ansættelse – det skaber både mere fleksibilitet og mindre omkostninger.

Kontakt

Jette Munk
Tlf.: 29 27 33 57
bogholder@jettemunk.dk