Om Munks Bogføring – ejet af Jette Munk

Jeg startede Munks Bogføring den 1.1.1998, efter at have arbejdet i mange år som bogholder og regnskabschef i forskellige virksomheder, store som små.

Den mangeårige erfaring, omkring økonomistyring og regnskab generelt, jeg hermed havde opnået, gav mig lyst til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at prøve at nå Deres mål, bl.a. gennem økonomistyring, og måske endnu bedre, at få mulighed for at videreudvikle deres virksomheds ideer ved at bruge regnskabet som et styringsredskab der løbende kan give det overblik, som virksomheden har brug for, for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

Målet for Munks Bogføring

Målet for Munks Bogføring, er at hjælpe den enkelte virksomhed på forskellige nivauer, alt efter den enkelte virksomheds ønske. Det kan være sagtens være, at virksomheden starter op med bogføring hos os, for senere at udvide med andre ydelser, enten for en kortere periode, eller som en fast tilbagevendende opgave. Dette giver den enkelte virksomhed, en meget fleksibel mulighed for at få den regnskabshjælp der er behov for, uden at skulle hen og fastansætte eller skille sig af med personale. Virksomheden betaler for de timer der bruges på opgaven hos Munks Bogføring, ingen faste lønudgifter, feriepenge m.m., denne løsning vil kunne spare en del virksomheder for mange penge til fast personale.

Det kan også sagtens være at kunden selv bogfører, men har brug for hjælp til momsindberetning, perioderegnskaber, budget, budgetopfølgning, optimering af forretningsgange eller lignende, Munks bogføring beskæftiger sig med alle typer af opgaver.

Munks Bogførings vigtigste målsætninger er

Munks Bogføring fornemste opgave er, at være en god sparring og rådgiver til Jer der driver virksomhed – og være med til at hjælpe virksomheden, til at nå de mål I har sat Jer.

Sørge for, alt efter den løsning I har valgt, at virksomheden er opdateret omkring økonomien og kan handle ud fra denne.

Munks Bogføring arbejder i en uhøjtidelig atmosfære, hvor vi gerne vil opnå et godt samarbejde med virksomheden og gensidig tillid, så det bedste samarbejde om opgaven nås. Vi sætter en ære i at overholde deadlines og yde kunden bedst mulig service, samt det at kunden kan komme i kontakt med os når det er nødvendigt.

Munks Bogførings mål er, at det arbejde vi leverer, er af høj kvalitet. Din opgave vil være i trygge hænder hos os, ligesom tavshedspligt, er en selvfølge fra vores side.

Munks Bogførings erfaring og arbejde indenfor mange forskellige brancher, skulle gerne være en sparring for Jer som virksomhed, og kunne hjælpe Jer som afsæt til at udvikle virksomheden – vi ønsker at være gode til at vende problemerne i tide, også dem I måske ikke selv har set endnu – så de kan blive en styrke i stedet for et problem for virksomheden.

Kontakt

Jette Munk
Tlf.: 29 27 33 57
bogholder@jettemunk.dk